ԱԲՈՆԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵՐ | ԱՌԱՆՑ ԺԱՄԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՔԱՐՏԵՐ

ԱԲՈՆԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵՐ

1.  Ջրային գոտի մանկական 100-140 սմ հասակի դեպքում
 • Քարտատերն իրավունք ունի մուտք գործել և գտնվել ջրային գոտում առանց ժամային սահմանափակման.
  2.  Ջրային գոտի 140 սմ-ից բարձր հասակի դեպքում
 • Քարտատերն իրավունք ունի մուտք գործել և գտնվել ջրային գոտում առանց ժամային սահմանափակման.
3.  Ջրային գոտի և Արևելյան Բաղնիք
 • Քարտատերն իրավունք ունի մուտք գործել և գտնվել ջրային գոտում և արևելյան բաղնիքում առանց ժամային սահմանափակման.
  4.  Ջրային գոտի և Մարզասրահ
 • Մեկ օրվա ընթացքում քարտատերն ունի յուրաքանչյուր գոտում մեկական այցի հնարավորություն.
 •  Քարտատերն իրավունք ունի մուտք գործել և գտնվել ջրային գոտում առանց ժամային սահմանափակման.
 • Քարտատերն իրավունք ունի հաճախել մարզասրահ կախված իր աբոնեմենտային քարտի ժամային տեսակից՝ ցերեկային (08:00-17:30), Առանց ժամային (08:00-21:30).
 • Քարտատերն իրավունք ունի իր ցանկությամբ կամ 3 ժամ մարզասարքերով մարզասրահից օգտվելու հնարավորություն կամ 1 ժամ տևողությամբ խմբային պարապմունքներից որևէ մեկին մասնակցելու հնարավորություն, որից հետո 30 րոպե կարող են օգտվել մարզասարքերով մարզասրահից.  
  5.  Ջրային գոտի, Մարզասրահ և Արևելյան Բաղնիք
 • Մեկ օրվա ընթացքում քարտատերն ունի  մեկ մուտքով  3 գոտիներից  (Ջրային գոտի, Մարզասրահ և Արևելյան Բաղնիք) օգտվելու հնարավորություն,
 • Քարտատերն իրավունք ունի մուտք գործել և առանց ժամային սահմանափակման օգտվել նշված ծառայություններից՝ Ջրային գոտի, Մարզասրահ և Արևելյան Բաղնիք.
6. Ջրային գոտի դասընթաց՝ Mini խմբեր/ Խմբային) (մինչև 16 տարեկան)
 • Mini խմբերի դեպքում Դասընթացը տևում է 45 րոպե, որից հետո քարտատերն իրավունք ունի առանց ժամային սահմանափակման օգտվել ջրային ամբողջ փակ գոտուց՝ լողավազաններ, ջակուզի, սահուղիներ.
 • Խմբային պարապմունքների դեպքում Դասընթացը տևում է 45 րոպե, որից հետո քարտատերն իրավունք ունի միայն 2 ժամ օգտվել ջրային ամբողջ փակ գոտուց՝ լողավազաններ, ջակուզի, սահուղիներ. 3 ժամը գերազանցելու դեպքում  յուրաքանչյուր րոպեի համար կգանձվի 40 դրամ:
  7. Ջրային գոտի  դասընթաց" (Mini խմբեր/ Խմբային) (16 տարեկանից բարձր)
 • Mini խմբերի դեպքում Դասընթացը տևում է 45 րոպե, որից հետո քարտատերն իրավունք ունի առանց ժամային սահմանափակման օգտվել ջրային ամբողջ փակ գոտուց՝ լողավազաններ, ջակուզի, սահուղիներ.
 • Խմբային պարապմունքների դեպքում Դասընթացը տևում է 45 րոպե, որից հետո քարտատերն իրավունք ունի միայն 2 ժամ օգտվել ջրային ամբողջ փակ գոտուց՝ լողավազաններ, ջակուզի, սահուղիներ. 3 ժամը գերազանցելու դեպքում  յուրաքանչյուր րոպեի համար կգանձվի 40 դրամ:
  8. Ակվաաերոբիկա
 • Քարտատերն իրավունք ունի մասնակցել 1 ժամ տևողությամբ ակվաաերոբիկայի դասընթացին, որից հետո միայն 1,5 ժամ օգտվել ջրային ամբողջ փակ գոտուց՝ լողավազաններ, ջակուզի, սահուղիներ.  2.5 ժամը գերազանցելու դեպքում  յուրաքանչյուր րոպեի համար կգանձվի 40 դրամ:
  9. Մարզասրահ և Խմբային պարապմունքներ
 • Քարտատերն իրավունք ունի հաճախել մարզասրահ կախված իր աբոնեմենտային քարտի ժամային տեսակից՝ Ցերեկային (08:00-17:30), Առանց ժամային (08:00-21:30).
 • Քարտատերն իրավունք ունի իր ցանկությամբ կամ 3 ժամ մարզասարքերով մարզասրահից օգտվելու հնարավորություն կամ 1 ժամ տևողությամբ խմբային պարապմունքներից որևէ մեկին մասնակցելու հնարավորություն, որից հետո 30 րոպե կարող են օգտվել մարզասարքերով մարզասրահից.  
  10. VIP Մարզասրահ և Արևելյան Բաղնիք
 • Քարտատերն իրավունք ունի հաճախել մարզասրահ կախված իր աբոնեմենտային քարտի ժամային տեսակից՝ Ցերեկային (08:00-17:30), Առանց ժամային (08:00-21:30).
 • Քարտատերն ունի անհատական մարզիչի, VIP մարզասրահում մարզվելու, ինչպես նաև Արևելյան Բաղնիքից օգտվելու հնարավորություն:
11. Կարատե  
 • Քարտատերն իրավունք ունի մասնակցել 1,5 ժամ տևողությամբ կարատեի դասընթացին:
գովազդ